Wednesday, December 2, 2009

BUKTI SAINTIFIK (7) ORBIT BULAN

ORBIT BULAN YANG BERBENTUK SEPERTI TANDAN KURMA YANG KERING
Allah berfirman dalam Surah Yasin, ayat 38,
"Dan bulan KAMI kami takdirkan ia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kembali semula seperti peringkat awalnya seumpama tandan kurma yang kering

Ayat di atas menerangkan fenomena bulan mengelilingi bumi dari awal hingga habis satu pusingan. Secara simbolik, Allah melambangkan peredaran bulan semasa mengorbit bumi bagaikan tandan kurma yang kering.
Menurut ahli sains, peredaran bulan semasa mengorbit bumi adalah berbeza dengan planet-planet lain yang bergerak dalam garis yang selari semasa mengorbit matahari. Semasa mengorbit bumi, bulan beredar dalam keadaan turun-naik atau berbentuk "S" seperti yang ditunjukkan melalui gambar di bawah.


Mari kita perhatikan bentuk tangkai kurma di bawah;


Lebih 1400 tahun yang lalu, pengetahuan manusia tentang angkasa lepas amat terhad. Malah alat-alat canggih yang membolehkan manusia mengetahui apa yang berlaku di angkasa lepas belum lagi tercipta. Namun Al Quran dengan beraninya mengatakan bahawa orbit bulan berbentuk seperti tangkai kurma. Siapakah yang dapat melihat orbit bulan ketika itu?
Dua perkara penting dinyatakan oleh Al Quran iaitu PERTAMA bulan mempunyai orbitnya sendiri dan KEDUA, peredaran bulan berbentuk "S".
Al Quran mendahului zaman. Apa yang dikatakan oleh Al Quran itu telah dibuktikan secara saintifik oleh sains moden pada hari ini!!


No comments:

Post a Comment